HomeContentNejčastější dotazy
select language/region

Nejčastěji kladené otázky

Máte otázku na společnost emporia? Možná najdete odpověď mezi níže uvedenými nejčastějšími otázkami a odpověďmi. Pokud mezi nimi odpověď na vaši otázku nenajdete, kontaktujte, prosím, naši telefonickou linku nebo navštivte sekci Kontakty a spojte se s námi.

Otázky k našim produktům

Ot.:Má emporia ve své nabídce i mobilní telefony pro zrakově postižené?
Odp.:

Obecně vzato jsou všechny mobilní telefony emporia vhodné pro zrakově postižené jednotlivce. Speciální výčnělek na tlačítku „5” pomáhá nevidomým nebo zrakově postiženým lokalizovat tlačítka. Tlačítka vydávají při stisknutí taktéž slyšitelný zvuk kliknutí, čímž napomáhají jejich správnému používání.

Ot.:Jsou k dispozici doplňky i pro mobilní telefony emporia, jak např. nové baterie, nabíječky a hands-free sluchátka s mikrofonem?
Odp.:

Ano. Vhodné doplňky jsou k dispozici pro každý model mobilního telefonu. V případě zájmu o více informací si jednoduše prohlédněte doplňky zde na naší webové stránce v sekci Produkty – Příslušenství.

Ot.:Obsahuje nabídka emporia i telefony s jednoduchým používáním bez nouzového tlačítka?
Odp.:

Ano, v naší nabídce najdete i mobilní telefony, které neobsahují nouzové tlačítko, přičemž jsou spolehlivé a jednoduše se používají.

Ot.:Proč se některá tlačítka rozsvítí červeně nebo zeleně?
Odp.:

Když tlačítka svítí, znamená to, že se dobíjí baterie telefonu. Když se rozsvítí červeně, znamená to, že baterie se stále dobíjí. Zelené světlo značí, že baterie je již nabitá.

 

U modelu emporiaCLICK se stav dobíjení baterie ukazuje na svítící ikonce na vnější straně zavřeného telefonu.

Ot.:Co znamená, když se na displeji objeví ikona volání?
Odp.:

Ikona volání upozorňuje na zmeškaný hovor. Jakmile potvrdíte, že jste zmeškaný hovor zaregistrovali, ikona zmizí.

 

U modelu emporiaCLICK na zmeškané hovory upozorňuje svítící ikona na vnější straně zavřeného telefonu.

Ot.:Co znamená, když na displeji svítí ikona obálky?
Odp.:

Ikona obálky na displeji upozorňuje na novou přijatou SMS zprávu. Ikona zmizí, jakmile si zprávu přečtete.

U modelu emporiaCLICK na příchozí textové zprávy upozorňuje svítící ikona na vnější straně zavřeného telefonu.

Ot.:Na co je funkce zamykání klávesnice?
Odp.:

Funkce zamykání klávesnice brání nechtěnému stlačení kláves, například když máte mobilní telefon v kapse u kalhot nebo v kabelce. Zamykání klávesnice lze na všech modelech mobilních telefonů emporia aktivovat nebo zrušit přepínačem nebo samostatným tlačítkem na boční straně telefonu. Není nutné zadávat žádný kód.

U modelu emporiaCLICK není funkce zamykání klávesnice; když je telefon zavřený, klávesy jsou automaticky zablokovány s výjimkou tlačítka aktivujícího svítilnu.

Ot.:Můžu volat, když se mobilní telefon dobíjí?
Odp.:

U modelu emporiaELEGANCEplus funguje stolní nabíječka automaticky i jako hands-free sada. Když je mobilní telefon v nabíječce, můžete hovory přijímat přes tlačítko hlasitého odposlechu. Hovor se pak uskuteční v režimu hands-free s automaticky aktivovaným hlasitým odposlechem. Když vyjmete mobilní telefon z nabíječky, režim se přepne automaticky z hlasitého do režimu klasického přístrojového reproduktoru a vaši konverzaci slyšíte pouze vy.

 

U modelů emporiaCLICK a emporiaTALKcomfort můžete telefonovat, když je mobil ve stolní nabíječce, pouze přes hlasitý odposlech.

Ot.:Tóny klávesnice jsou příliš hlasité – je možné je změnit?
Odp.:

Samozřejmě, můžete nastavit hlasitost tónů klávesnice dle svých preferencí. V nabídce vyberte možnost Nastavení (Settings). Ovladače hlasitosti tónů klávesnice jsou pod volbami tónů a signálů. Vyberte možnost pro tóny klávesnice a nastavte tichý režim.

Ot.:Jak si mohu změnit velikost písma?
Odp.:

Velikost písma je standardně nastavena na „Velké“ písmo; lze to však kdykoliv změnit či upravit. V nabídce vyberte možnost Nastavení (Settings). Nastavení velikosti písma provedete ve volbách pro velikost textu – můžete si vybrat mezi malým, velkým a „jumbo" písmem.

Ot.:Jak si mohu změnit vyzváněcí melodii nebo její hlasitost?
Odp.:

Vyzváněcí melodii či její hlasitost si samozřejmě můžete změnit. V nabídce vyberte možnost Nastavení (Settings). Nastavení vyzváněcí melodie a tónů upozorňujících na SMS zprávy provedete ve volbách pro tóny a upozornění. Telefon automaticky přehrává melodie, po kterých přejíždíte kurzorem. Hlasitost změníte také ve volbách pro tóny a upozornění; i v tomto případě telefon přehraje zvolenou či upravenou možnost.

Ot.:Jak mohu změnit hlasitost reproduktoru na přístroji?
Odp.:

Tón a hlasitost můžete kdykoliv změnit či upravit. V nabídce vyberte možnost Nastavení (Settings). Ve volbách pro hlasitost můžete provést úpravy. V nabídce si vyberte dle svých preferencí hlasitost z pěti možných.

Ot.:Můžu si navolit kolikrát telefon zazvoní, než se hovor přesměruje do schránky hlasové pošty?
Odp.:

Všechny hovory jsou automaticky přesměrovány do hlasové schránky po šestém zazvonění, aby vám volající mohl zanechat zprávu. U mobilních telefonů emporia není možné změnit interval pro přesměrování. S žádostí o změnu délky vyzvánění před přesměrováním hovoru se můžete obrátit na svého operátora.

Ot.:Zadal(a) jsem špatný PIN kód a mobilní telefon se zablokoval. Co teď?
Odp.:

PIN je kombinace několika čísel a jeho účelem je chránit váš mobilní telefon. PIN vám vydává váš mobilní operátor. PIN kód zajišťuje, aby nikdo jiný, než vy sami, nemohl zapnout váš telefon a volat z něho. PIN je přiřazen k vaší SIM kartě a ve většině případů nezamyká samotný přístroj, ale pouze SIM kartu. Pro odblokování je nutné zadat kód PUK, který vám byl také vydán společně s vaší SIM kartou. Pokud nemůžete příslušné dokumenty najít, obraťte se na svého mobilního operátora.

Ot.:Proč se u některých položek v nabídce objevuje na displeji text?
Odp.:

Mobilní telefony emporia mají uživatelskou nápovědu. Pokud zůstanete u jedné položky v nabídce déle než pět sekund bez toho, že byste si vybrali nějakou možnost, objeví se automaticky nápověda, která stručně popíše, co lze s danou položkou v nabídce dělat. Jakmile potvrdíte, text zmizí a vracíte se do nabídky. Pokud tuto funkci nepotřebujete nebo vás ruší, v nabídce uživatelských nastavení si můžete nápovědu vypnout.

Ot.:Proč se displej automaticky vypíná?
Odp.:

S ohledem na výdrž baterie se displej po určité době sám vypíná. V nabídce Nastavení (Settings) si můžete nastavit, po jak dlouhé době se má displej vypnout. Vybrat si můžete z možností: po dvou, pěti, deseti, dvaceti či třiceti vteřinách. Vyberte si interval, který vyhovuje tomu, jak rychle s mobilním telefonem pracujete. Displej v úsporném režimu (ztmavený), lze kdykoliv oživit zmáčknutím jakéhokoliv tlačítka.

Ot.:Na co je funkce syntetického hlasu?
Odp.:

Modely emporiaELEGANCEplus a emporiaRL1/RL2 nabízejí funkci syntetického hlasu. Umělý hlas oznamuje různé funkce a stavy mobilního telefonu, včetně hlášení času (v celou hodinu), stavu zamykání klávesnice a budíku. Hlas také opakuje vytáčené číslo po každé stlačené klávese. Lze nastavit, co má telefon oznamovat – zda pouze čísla, pouze čas nebo zamykání klávesnice / budík. Telefon neumí předčítat SMS zprávy nebo položky adresáře.

Ot.:Co znamená ikonka Bluetooth na displeji? Co to je Bluetooth?
Odp.:

Bluetooth je technologie pro přenos dat mezi dvěma elektronickými přístroji. Takovými přístroji mohou být i mobilní telefony. V případě telefonů emporia to funguje tak, že Bluetooth spojí mobilní telefon s hands-free sadou v autě nebo hands-free sluchátkem. Bluetooth lze vypnout tlačítkem na boční straně telefonu nebo v příslušné položce nabídky. Ikona Bluetooth na displeji značí, že Bluetooth je zapnutý.

Ot.:Když měním mobilní telefon, přijdu o všechny uložené kontakty?
Odp.:

Telefonní čísla a jména vašich kontaktů lze uložit do paměti telefonu nebo na SIM kartu. Pokud je máte uložené v paměti mobilního telefonu, při výměně telefonu je nutné je nejprve překopírovat na SIM kartu. Svoji SIM kartu pak vložíte do nového mobilního telefonu a takto přenesete veškeré své kontakty do nového adresáře. Pokud měníte SIM kartu (přecházíte na jiný tarif nebo k jinému operátorovi), je nutné kontakty převést do paměti adresáře. Doporučujeme mít kontakty zálohované ještě mimo mobilní telefon (ve svém telefonním seznamu) pro případ, že by došlo k jejich ztrátě.

Ot.:Co se stane, když nechtěně zmáčknu tlačítko nouzového volání?
Odp.:

Tlačítko nouzového volání je pro vaši bezpečnost v případě, že se dostanete do nějakého problému. Stlačením tohoto tlačítka uvědomíte příbuzné nebo přivoláte odbornou pomoc. Tlačítko se nachází na zadní straně mobilního telefonu. Pokud ho aktivujete nechtěně, „volání o pomoc“ zrušíte stlačením červeného tlačítka do pěti sekund. Volání o pomoc se spouští po pěti sekundách od aktivace tlačítkem. Po pěti sekundách lze vyndat z telefonu baterii, čímž se volání o pomoc přeruší.

 

Funkce tlačítka nouzového volání může být také zablokována. Nouzové tlačítko pak není funkční a pomoc v případě problémů jím nemůžete přivolat.

Ot.:Kde si mohu zakoupit příslušenství?
Odp.:

Příslušenství a náhradní díly, například novou baterii, si můžete koupit u specializovaných prodejců. Pokud není požadované zboží skladem, obchodník ho může objednat pro vás přímo u emporia Telecom.

Ot.:Můžu s mobilního telefonu volat do zahraničí?
Odp.:

V principu ano, ale záleží na tom, zda máte u svého mobilního operátora aktivováno mezinárodní volání. Zejména u předplacených karet platí různá omezení. Mezinárodní volání je zpoplatněno podle příslušných tarifů, které se mohou měnit. Současná generace mobilních telefonů emporia je kompatibilní s mobilními sítěmi druhé generace (2G). Mobilní telefony emporia zakoupené v Evropě nebudou fungovat v USA.

Ot.:Co je to GPS?
Odp.:

Telefony s GPS vysílají rádiový signál, který lze zachytit satelitem. Takto je možné určit vaši přesnou polohu. V případě nouze vás pomoc snadněji lokalizuje.

Technické otázky

Ot.:Co to znamená, když se na mém displeji objeví zpráva „Pouze omezená služba/Limited service only”?
Odp.:

Tato zpráva se objevuje, když už v telefonu nemáte kredit. Pokud nejde o tento případ, buď nefunguje správně vaše SIM karta, nebo vám ji zablokoval váš poskytovatel sítě.

Ot.:Jak si mám aktivovat nouzové tlačítko?
Odp.:

V nabídce běžte do položky Nastavení (Settings) a zvolte Nouzové tlačítko (Emergency functions).

Ot.:Jak mám vymazat přednastavené nouzové číslo „112”?
Odp.:

Nouzové číslo 112 je přednastavené automaticky a není možné ho vymazat. Avšak jakmile si na telefonu nastavíte vaše vlastní nouzová čísla, číslo 112 se už automaticky nevytáčí.

Ot.:Jak si obnovím přednastavené nastavení na mém telefonu?
Odp.:

V nabídce běžte do položky Nastavení (Settings), potom Resetovat (Reset) a následně Resetovat vše (Reset All). Pro potvrzení vaší volby zvolte Ano (Yes).