select language/region

Návody k pou×ití

Zde mů×ete najít návod k pou×ití vašeho mobilního telefonu. Vyberte si preferovaný jazyk a klikněte stáhnout.


U×ijte si svůj telefon emporia.

emporiaESSENCEplus
emporiaELEGANCE
emporiaELEGANCEplusGPS
emporiaCONNECT
emporiaCLICKplus
Select your preferred language:
Ke staženÝ
emporiaCAREplus
emporiaTALKcomfortPLUS
emporiaPURE
Select your preferred language:
Ke staženÝ
emporiaEUPHORIA
emporiaTALKbasic
emporiaSMART
emporiaEUPHORIA 3G
Select your preferred language:
Ke staženÝ